ASIARefine Search


 KOREA LOVE WINTER SKI 5D3N

สายการบิน : T Way Air

KOREA LOVE WINTER SKI 5D3N

เริ่มต้น 22,888 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 22,888 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 2 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เมืองชุนชอน-เกาะนามิ - เมืองคยองกีโด - ลานสกีรีสอร์ท 3 เมืองยงอิน -..

 PREMIUM CHINA หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เม่าเสี้ยน เฉิงตู 6D5N

สายการบิน : Thai Airways

PREMIUM CHINA หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เม่าเสี้ยน เฉิงตู 6D5N

เริ่มต้น 39,999 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 39,999 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - นครเฉิงตู 2 ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองซงพาน - จิ่วจ้ายโกว 3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว) 4 อุทยานหวงหลง (น..

 TOKYO FUJI KAMIKOCHI AUTUMN 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

TOKYO FUJI KAMIKOCHI AUTUMN 5D3N

เริ่มต้น 36,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 36,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้าสุมิดะ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองมั..

Amazing Kunming คุนหมิง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะ 6วัน5คืน

สายการบิน : Kunming Airlines

Amazing Kunming คุนหมิง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะ 6วัน5คืน

เริ่มต้น 23,900 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 23,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินกรุงเทพฯ (KY8369 12.00 – 14.10) – คุนหมิง – เดินทางสู่เมืองตา้ หลี่ – เมืองโบราณต้าลี่ 2 วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เดินทางสู่เมืองจงเตี้..

CHINA กุ้ยหลิน หยางซั่ว หนานหนิง 5D4N

สายการบิน : NOK AIR

CHINA กุ้ยหลิน หยางซั่ว หนานหนิง 5D4N

เริ่มต้น 19,999 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 19,999 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) - หนานนิง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองกุ้ยหลิน 2 เมืองโบราณต้าซวี่ - เมืองหยางซัว - ล่องเรือแม่น้าหลีเจียง - ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ห..

CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

สายการบิน : Thai Airways

CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

เริ่มต้น 33,999 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 33,999 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคุนหมิง - เมืองฉู๋สง 2 เมืองต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - โค้งแรกแม่น้าแยงซี - ช่องแคบเสือกระ..

HANOI-SAPA-FANSIPAN 4D3N

สายการบิน : Thai Airways

HANOI-SAPA-FANSIPAN 4D3N

เริ่มต้น 17,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 17,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ ( TG2560 / 07.45-09.35 ) – สนามบินนอยไบกรุงฮานอย –ลาวไก – ตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน -เมืองซาปา - โบสถ์หินซาปา - ถนนคนเดินซาปา 2 เช็คอินโมอาน่า ..

HANOI-SAPA-FANSIPAN PREMIUM 4D3N

สายการบิน : Thai Airways

HANOI-SAPA-FANSIPAN PREMIUM 4D3N

เริ่มต้น 23,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 23,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ ( TG2560 / 07.45-09.35 ) – สนามบินนอยไบ กรงุฮานอย –ลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน - เมืองซาปา - โบสถ์หินซาปา - ถนนคนเดินซาปา 2เช็คอิน โมอาน่..

HOKKAIDO HAKODATE JOZANKEI SAPPORO 6D4N

สายการบิน : AIR ASIA X

HOKKAIDO HAKODATE JOZANKEI SAPPORO 6D4N

เริ่มต้น 48,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 48,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนิวชิโตเสะ 2 นามบินนิวชิโตเสะ-เมืองโนโบริเบ็ทสึ-อุทยานแห่งชาติโอนุมะ-เมืองฮาโกดาเตะ-ป้อมโกเรียวคาคุ (ไม่รวมค่าขึ้น)-นั่งกระเช้าชมวิวภ..

TOKYO FUJI KAMAKURA FREEDAY 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

TOKYO FUJI KAMAKURA FREEDAY 5D3N

เริ่มต้น 34,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 34,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้าสุมิดะ-ย่านถนนคนเดินโบราณชิบามาตะ-วัดไ..

TOKYO FUJI NIKKO AUTUMN 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

TOKYO FUJI NIKKO AUTUMN 5D3N

เริ่มต้น 36,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 36,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สสนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้าสุมิดะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-เมืองยามาน..

TOKYO FUJI NIKKO AUTUMN 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

TOKYO FUJI NIKKO AUTUMN 5D3N

เริ่มต้น 36,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 36,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สสนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้าสุมิดะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-เมืองยามาน..

Showing 1 to 12 of 45 (4 Pages)