ทัวร์ญี่ปุ่น

 TOKYO FUJI KAMIKOCHI AUTUMN 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

TOKYO FUJI KAMIKOCHI AUTUMN 5D3N

เริ่มต้น 36,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 36,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้าสุมิดะ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองมั..

HOKKAIDO HAKODATE JOZANKEI SAPPORO 6D4N

สายการบิน : AIR ASIA X

HOKKAIDO HAKODATE JOZANKEI SAPPORO 6D4N

เริ่มต้น 48,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 48,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนิวชิโตเสะ 2 นามบินนิวชิโตเสะ-เมืองโนโบริเบ็ทสึ-อุทยานแห่งชาติโอนุมะ-เมืองฮาโกดาเตะ-ป้อมโกเรียวคาคุ (ไม่รวมค่าขึ้น)-นั่งกระเช้าชมวิวภ..

TOKYO FUJI KAMAKURA FREEDAY 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

TOKYO FUJI KAMAKURA FREEDAY 5D3N

เริ่มต้น 34,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 34,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้าสุมิดะ-ย่านถนนคนเดินโบราณชิบามาตะ-วัดไ..

TOKYO FUJI NIKKO AUTUMN 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

TOKYO FUJI NIKKO AUTUMN 5D3N

เริ่มต้น 36,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 36,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สสนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้าสุมิดะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-เมืองยามาน..

TOKYO FUJI NIKKO AUTUMN 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

TOKYO FUJI NIKKO AUTUMN 5D3N

เริ่มต้น 36,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 36,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สสนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้าสุมิดะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-เมืองยามาน..

Wonderful Japan Osaka Okayama Kyoto Wakayama 6D3N

สายการบิน : JAPAN AIRLINES

Wonderful Japan Osaka Okayama Kyoto Wakayama 6D3N

เริ่มต้น 56,999 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 56,999 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 2 โอซาก้า-สวนสมุนไพรนุโนบิกิ-นYังเรือชมนำH วนนารูโตะ 3 เมืองเก่าคุราชิกิ-ปราสาทฮิเมจิ-ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ-ช้อปปิHงย่านชินไซบาชิ ..

ทัวร์ เรียล เรียล โอซาก้า... ฟรีเดย์ 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

ทัวร์ เรียล เรียล โอซาก้า... ฟรีเดย์ 5D3N

เริ่มต้น 28,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 28,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินคันไซ 2 สนามบินคันไซ-เมืองโอซาก้า-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-สวนสาธารณะนารา-เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าเทพอินาริ-วัดคิโยมิสึ-ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่..

ทัวร์ เรียล เรียล... คามิโคจิ อัญมณีแห่งเจแปนแอลป์ 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

ทัวร์ เรียล เรียล... คามิโคจิ อัญมณีแห่งเจแปนแอลป์ 5D3N

เริ่มต้น 34,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 34,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้าสุมิดะ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองมัตสึโ..

ทัวร์ เรียล เรียล... ฟุกุโอกะ เที่ยวนี้ไม่มีแผ่ว 5D3N

สายการบิน : Air Asia

ทัวร์ เรียล เรียล... ฟุกุโอกะ เที่ยวนี้ไม่มีแผ่ว 5D3N

เริ่มต้น 25,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 25,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินฟุกุโอกะ 2 สนามบินฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุเท็นมังกุ+สตาร์บัค Concept Store-ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ-เฮาส์เทนบอช-Mitsui Shopping Park LaLaPort+..

ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว Red Hot 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว Red Hot 5D3N

เริ่มต้น 36,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 36,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้าสุมิดะ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองมั..

ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว ราชาแห่งผลไม้ 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว ราชาแห่งผลไม้ 5D3N

เริ่มต้น 38,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 38,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-อุทยานฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-ชิมไข่ดา-หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก 3 ภูเขาไฟฟูจิ ช..

ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว แดง ส้ม เหลือง 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว แดง ส้ม เหลือง 5D3N

เริ่มต้น 36,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 36,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้าสุมิดะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-เมืองยามานา..

Showing 1 to 12 of 17 (2 Pages)