สายการบิน : AIR ASIA X

 TOKYO FUJI KAMIKOCHI AUTUMN 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

TOKYO FUJI KAMIKOCHI AUTUMN 5D3N

เริ่มต้น 36,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 36,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้าสุมิดะ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองมั..

HOKKAIDO HAKODATE JOZANKEI SAPPORO 6D4N

สายการบิน : AIR ASIA X

HOKKAIDO HAKODATE JOZANKEI SAPPORO 6D4N

เริ่มต้น 48,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 48,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนิวชิโตเสะ 2 นามบินนิวชิโตเสะ-เมืองโนโบริเบ็ทสึ-อุทยานแห่งชาติโอนุมะ-เมืองฮาโกดาเตะ-ป้อมโกเรียวคาคุ (ไม่รวมค่าขึ้น)-นั่งกระเช้าชมวิวภ..

TOKYO FUJI KAMAKURA FREEDAY 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

TOKYO FUJI KAMAKURA FREEDAY 5D3N

เริ่มต้น 34,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 34,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้าสุมิดะ-ย่านถนนคนเดินโบราณชิบามาตะ-วัดไ..

TOKYO FUJI NIKKO AUTUMN 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

TOKYO FUJI NIKKO AUTUMN 5D3N

เริ่มต้น 36,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 36,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สสนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้าสุมิดะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-เมืองยามาน..

TOKYO FUJI NIKKO AUTUMN 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

TOKYO FUJI NIKKO AUTUMN 5D3N

เริ่มต้น 36,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 36,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สสนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้าสุมิดะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-เมืองยามาน..

ทัวร์ เรียล เรียล โอซาก้า... ฟรีเดย์ 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

ทัวร์ เรียล เรียล โอซาก้า... ฟรีเดย์ 5D3N

เริ่มต้น 28,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 28,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินคันไซ 2 สนามบินคันไซ-เมืองโอซาก้า-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-สวนสาธารณะนารา-เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าเทพอินาริ-วัดคิโยมิสึ-ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่..

ทัวร์ เรียล เรียล... คามิโคจิ อัญมณีแห่งเจแปนแอลป์ 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

ทัวร์ เรียล เรียล... คามิโคจิ อัญมณีแห่งเจแปนแอลป์ 5D3N

เริ่มต้น 34,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 34,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้าสุมิดะ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองมัตสึโ..

ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว Red Hot 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว Red Hot 5D3N

เริ่มต้น 36,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 36,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้าสุมิดะ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองมั..

ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว ราชาแห่งผลไม้ 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว ราชาแห่งผลไม้ 5D3N

เริ่มต้น 38,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 38,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-อุทยานฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-ชิมไข่ดา-หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก 3 ภูเขาไฟฟูจิ ช..

ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว แดง ส้ม เหลือง 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว แดง ส้ม เหลือง 5D3N

เริ่มต้น 36,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 36,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้าสุมิดะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-เมืองยามานา..

ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ตามใจ ปรารถนา 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ตามใจ ปรารถนา 5D3N

เริ่มต้น 33,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 33,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินคันไซ 2 สนามบินคันไซ-เมืองโอซาก้า-ตลาปลาคุโรมง-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองอาราชิยาม่า-ป่าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว-เม..

ทัวร์ เรียล เรียล...โตเกียว ม๊วง ม่วง 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

ทัวร์ เรียล เรียล...โตเกียว ม๊วง ม่วง 5D3N

เริ่มต้น 28,919 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 28,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้าสุมิดะ-เมืองคาวาโกะเอะ-ศาลเจ้าฮิกาวะ-ถ..

Showing 1 to 12 of 14 (2 Pages)