สายการบิน : INDIGO AIRLINE

พุทธคยา - ราชคฤห์ - นาลันทา 6 วัน 3 คืน

สายการบิน : INDIGO AIRLINE

พุทธคยา - ราชคฤห์ - นาลันทา 6 วัน 3 คืน

เริ่มต้น 25,900 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 25,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1 กรุงเทพมหานคร 2 เ กรุงเทพมหานคร – เมืองโกลกาตา –  เมืองพุทธคยา 3 พุทธคยา 4  พุทธคยา – เมืองราชคฤห์ – นาลันทา  – พุทธคยา 5 มืองพุทธคย..

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)