สายการบิน : Bhutan Airline

ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล 8 วัน 7คืน

สายการบิน : Bhutan Airline

ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล 8 วัน 7คืน

เริ่มต้น 36,900 บาท Ex Tax: เริ่มต้น 36,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรม 1  กรุงเทพมหานคร –เมืองพุทธคยา 2 พุทธคยา – เมืองราชคฤห์ – นาลันทา – เมืองปัตตานะ 3  ปัตตานะ –  ไวสาลี –  เมืองกุสินารา 4  กุสินารา –..

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)