Extreme Winter Finland Helsinki Kemi Rovaniemi Saariselkä Kirkenes 9D7N

เริ่มต้น 229,999 บาท

รายละเอียดโปรแกรม


1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)

2 เฮลซิงกิ-โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ-จัตุรัสเซเนท-อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส- อาสนวิหารอุสเพนสเก้-ช้อปปิ้ง ย่านถนนเอสปลานาดิ

3 เมืองเคมิ-ล่องเรือตัดน้าแข็ง

4 เมืองโรวาเนียมิ-นั่งรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์-หมู่บ้านซานตา คลอส

5 ซาร์ริเซลก้า-ฟาร์มสุนัขฮัสกี้

6 เมืองเคิร์คเนส-สัมผัสประสบการณ์กับ การจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI)

7 ทะเลสาบอินารี (Lake Inari)-Siida Museum Inari-ขับสโนว์โมบิล

8 สนามบินอิวาโล-สนามบินเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)

9 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)-อิวาโล