France Swiss Titlis 7 Days

France Swiss Titlis 7 Days
เริ่มต้น 49,900 บาท
รหัสสินค้า: Sep-Dec 2019
สถานะสินค้า:
กำหนดการเดินทาง กันยายน-ธันวาคม
อัตราค่าบริการเริ่มต้น 49,900 บาท
โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)

วันแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ
วันที่สอง ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-แกลลอเรียลาฟาแยตต์-พีระมิดแก้วพิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ร้านค้าปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมูซ
วันที่สาม La Vallee Village Outlet-แรงส์-มหาวิหารแรงส์
วันที่สี่ สตราสบูร์ก-จัตุรัสเกลแบร์-มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก-กอลมาร์-เมืองเก่ากอลมาร์ (ฝรั่งเศส)
วันที่ห้า แองเกิลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิส-ถํ้านํ้าแข็ง-ลูเซิร์น
วันที่หก ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-เมืองซูก-สนามบินซูริค
วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ