ย่างกุ้ง – หงสาวดี -ไจ๊โท มหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน 3D2N

เริ่มต้น 11,999 บาท

รายละเอียดโปรแกรม


1 กรุงเทพ- ย่างกุ้ง– หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอว์ (ShwemawdawPagoda)-พระธาตุอินทร์แขวน

2 พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี –เจดีย์ไจ๊ปุ่น-วัดไจ้คะวาย-พระนอนยิ้มหวาน (ชเวตาเลียว) ย่างกุ้ง- เทพทันใจ-เทพกระซิบ-มหาเจดีย์ชเวดากอง

3 ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน (เจ๊าทัตจี) –วัดงาทัตจี – มหาเจดีย์กาบาเอ -กรุงเทพ