สุดฟิน ใบไม้เปลี่ยนสีที่ฮอกไกโด 6 วัน 4คืน

สุดฟิน ใบไม้เปลี่ยนสีที่ฮอกไกโด 6 วัน 4คืน
เริ่มต้น 28,990 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม
สถานะสินค้า:
กำหนดการเดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม
อัตราค่าบริการเริ่มต้น 28,990 บาท
โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมนํ้า – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
วันที่ 3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัน (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท
วันที่ 4 เมืองบิเอะ – สระนํ้าสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองฟุราโน่ - หมู่บ้านเทพนิยาย นิ้งเกิ้ลเทอเรส - อิออน ทาวน์
วันที่ 5 เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ดิวตี้ฟรี – ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุกิโคจิ
วันที่ 6 สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)