รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน

รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 41,900 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม
สถานะสินค้า:
กำหนดการเดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 62
อัตราค่าบริการเริ่มต้น  41,900 บาท
โดยสายการบิน การบินไทย

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว์กรุงเทพฯ
วันที่ 2. มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต
วันที่ 3. ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์ – ละครสัตว์
วันที่ 4. สถานีรถไฟใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – วิหารเซนท์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - สนามบิน
วันที่ 5. กรุงเทพฯ