เวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว

เวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว
เริ่มต้น 7,900 บาท
รหัสสินค้า: ตุลาคม
สถานะสินค้า:
กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม
อัตราค่าบริการเริ่มต้น 7,900 บาท
โดยสายการบิน Viet Jet Air

วันแรก กรุงเทพฯ-ดาลัด-นํ้าตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
วันที่สอง นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
วันที่สาม ดาลัด-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด-กรุงเทพฯ