ทัวร์ เรียล เรียล โอซาก้า... ฟรีเดย์ 5D3N

เริ่มต้น 28,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม


1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินคันไซ

2 สนามบินคันไซ-เมืองโอซาก้า-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-สวนสาธารณะนารา-เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าเทพอินาริ-วัดคิโยมิสึ-ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองโอซาก้า

3 ถ่ายรูปปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-ศาลเจ้าเฮอัน-หมู่บ้านโบราณคายาบุกิโนะซาโตะ-สันดอนทรายอามาโนะฮาชิดาเตะ-ขึ้นเคเบิ้ลคาร์หรือรถรางสู่ด้านบนภูเขา-วัดจิออนจิ-สะพานข้ามช่องแคบไคเซ็นเคียว-เมืองโอซาก้า

4 อิสระเต็มวัน (เลือกซื้อทัวร์เสริม USJ)

5 สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ