ทัวร์ เรียล เรียล... คามิโคจิ อัญมณีแห่งเจแปนแอลป์ 5D3N

เริ่มต้น 34,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม


1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ

2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้าสุมิดะ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองมัตสึโมโต้

3 คามิโคจิ-ถ่ายรูปปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ถนนนาคามาชิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

4 ทุ่งลาเวนเดอร์ สวนโออิชิ-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-โอไดบะ-ช้อปปิ้ง Diver City Plaza-ย่านชินจูกุ-ถ่ายรูป Cat 3D

5 สนามบินนาริตะ-สนามบินสุวรรณภูมิ