ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว ราชาแห่งผลไม้ 5D3N

เริ่มต้น 38,919 บาท

รายละเอียดโปรแกรม


1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ

2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-อุทยานฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-ชิมไข่ดา-หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก

3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-เมืองยามานาชิ-เก็บองุ่นแบบบุฟเฟ่ต์-กรุงโตเกียว-โอไดบะ-Diver City Plaza-ย่านชินจูกุ-ถ่ายรูป Cat 3D

4 อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบัสบริการ)

5 สนามบินนาริตะ-สนามบินสุวรรณภูมิ