เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ :

08.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

marryplustravel

Travel License : 11/09051

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์นี้ ไปเที่ยวปูซานกัน BUSAN LOVER 5วัน 3คืน (BX)

ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์นี้ ไปเที่ยวปูซานกัน BUSAN LOVER 5วัน 3คืน (BX)

ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์นี้ ไปเที่ยวปูซานกัน BUSAN LOVER 5วัน 3คืน (BX)

เที่ยวเกาหลี ซัมเมอร์นี้ ไปเที่ยวปูซานกัน BUSAN LOVER 5วัน 3คืน เช็คอินสะพานกระจก ซองโด SKY WALK เมนูพิเศษ ซีฟู้ดหม้อไฟ หมูย่างเกาหลี ถ่ายรูปหอคอยปูซานทาวเวอร์ ช้อปปิ้งตลาดดังของปูชาน ตลาดนัมโพดง

รหัสทัวร์

KR_BX00068

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

19 พ.ค. 67 - 04 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

16,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Busan

ก.ค. 67

18,999฿

05-09

18,999฿

06-10

18,999฿

07-11

18,999฿

08-12

18,999฿

09-13

18,999฿

11-15

18,999฿

12-16

18,999฿

13-17

18,999฿

14-18

18,999฿

15-19

18,999฿

16-20

19,999฿

18-22

19,999฿

19-23

18,999฿

20-24

18,999฿

21-25

18,999฿

22-26

18,999฿

23-27

19,999฿

25-29

19,999฿

26-30

18,999฿

27-31

18,999฿

28-01ส.ค.

18,999฿

29-02ส.ค.

18,999฿

30-03ส.ค.

ส.ค. 67

18,999฿

01-05

18,999฿

02-06

18,999฿

03-07

18,999฿

04-08

18,999฿

05-09

18,999฿

06-10

19,999฿

08-12

19,999฿

09-13

18,999฿

10-14

18,999฿

11-15

18,999฿

12-16

18,999฿

13-17

18,999฿

15-19

18,999฿

16-20

18,999฿

17-21

18,999฿

18-22

18,999฿

19-23

18,999฿

20-24

18,999฿

22-26

18,999฿

23-27

18,999฿

24-28

18,999฿

25-29

18,999฿

26-30

18,999฿

27-31

18,999฿

29-02ก.ย.

18,999฿

30-03ก.ย.

18,999฿

31-04ก.ย.

ก.ย. 67

18,999฿

01-05

18,999฿

02-06

18,999฿

03-07

18,999฿

05-09

18,999฿

06-10

18,999฿

07-11

18,999฿

08-12

18,999฿

13-17

18,999฿

14-18

18,999฿

15-19

18,999฿

19-23

18,999฿

20-24

18,999฿

21-25

18,999฿

22-26

18,999฿

23-27

18,999฿

24-28

18,999฿

26-30

18,999฿

27-01ต.ค.

18,999฿

28-02ต.ค.

18,999฿

29-03ต.ค.

18,999฿

30-04ต.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

21 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

22 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

23 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

28 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

29 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

30 ก.ค. 67 - 03 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

01 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

03 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

04 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

05 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

06 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

11 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

12 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

13 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

17 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

18 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

19 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

20 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

25 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

29 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

31 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

01 ก.ย. 67 - 05 ก.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

02 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

03 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

07 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

08 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

14 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

15 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

22 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

23 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

24 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

28 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

29 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

30 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินกิมแฮ – เดินเล่น และถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คเมืองปูซาน “หมู่บ้าน วัฒนธรรมคัมชอน” - ชมวิวทะเลสวยๆ ณ ซองโด สกายวอร์ค – เดินเล่นตลาดแฮอุนแด (HAEUNDAE MARKET) - ชมวิวตึกสูงๆ สวยงามในยามค่ำคืน“ THE BAY 101”- เข้าสู่ที่พัก

Day : 3

ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC – แวะเช็คอิน!! คาเฟ่ริมทะเล CORALANI CAFE – ไหว้พระขอพรวัดริมทะเลชื่อดัง “ วัดแฮดง ยงกุงซา ” – ช้อปปิ้งแบรนด์ เนมลดราคา 20 – 80% @ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – สะพานควังอัล

Day : 4

โสมเกาหลี – น้ำมันสนเข็มแดง – ฮ็อกเก็ตนามู – พิเศษ!! นำท่านไปนั่งรถไฟปุ๊กปิ๊ก “สกาย แคปซูล” - ซองซาโพ สกายวอร์ค (CHEONGSAPOSKYWALK) - ดิวตี้ฟรี – ถ่ายรูปกับปูซาน ทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งตลาดนัมโพดง(ตลาดช้อปปิ้งชื่อดังของปูซาน ) – เดินเล่นตลาดปลาจากัลชี - เข้าสู่ที่พัก

Day : 5

โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - อุทยานแทจงแด (TAEJONGDAE PARK) – ซอมยอน ช้อปปิ้งสตรีท - ร้านละลายเงินวอน – สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แมรี่พลัสทราเวล จำกัด

บิ๊กซีประชาอุทิศ

1652660773

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

สามารถชำระผ่านบัตรเครติดดังต่อไปนี้ได้

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี marryplustravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง