เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ :

08.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

marryplustravel

Travel License : 11/09051

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น HAKODATE TOYA JOZANKEI OTARU ซุปตาร์ ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี แต่ไม่เปลี่ยนใจ 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น HAKODATE TOYA JOZANKEI OTARU ซุปตาร์ ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี แต่ไม่เปลี่ยนใจ 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น HAKODATE TOYA JOZANKEI OTARU ซุปตาร์ ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี แต่ไม่เปลี่ยนใจ 6วัน 4คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น HAKODATE TOYA JOZANKEI OTARU ซุปตาร์ ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี แต่ไม่เปลี่ยนใจ 6วัน 4คืน หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองฮาโกดาเตะ ฮาโกดาเตะไนท์วิว โกดังอิฐแดง ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ ป้อมโกเรียวคาคุ (เข้าชม) อุทยานแห่งชาติทะเลสาบโอนุมะ ทะเลสาบโทยะ ภูเขาไฟโชวะ (นั่งกระเช้า) ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล ชมสะพานแขวนฟุตามิ สึริบาชิ สวนโจซังเคเก็นเซน คลองโอตารุ พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ออนเซน

รหัสทัวร์

JP_TG00608

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

15 ต.ค. 67 - 13 พ.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

55,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

59,888฿

15-20

59,888฿

22-27

59,888฿

24-29

59,888฿

26-31

พ.ย. 67

59,888฿

08-13

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

59,888

-

-

12,000

12,000

-

30

22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

59,888

-

-

12,000

12,000

-

30

24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

59,888

-

-

12,000

12,000

-

30

26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

59,888

-

-

12,000

12,000

-

30

08 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

59,888

-

-

12,000

12,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุววณภูมิ ประเทศไทย

Day : 2

ท่าอากาศยานนิวชิโตะเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโงคุดานิ - เมืองฮาโกดาเตะ - กระเช้าชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ

Day : 3

โกดังอิฐแดงคาเนะโมริ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ - ป้อมโกเรียวคาคุ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ทะเลสาบโทยะ

Day : 4

กระเช้าอุสุซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - เมืองโจซังเค - สะพานแขวนฟุตามิ สึริบาชิ - สวนสาธารณะ โจซังเค เกนเซ็น - ซัปโปโร - ย่านซูซูกิโนะ

Day : 5

ดิวตี้ฟรี - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ - ซัปโปโร - มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

Day : 6

ท่าอากาศยานนิวชิโตะเสะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แมรี่พลัสทราเวล จำกัด

บิ๊กซีประชาอุทิศ

1652660773

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

สามารถชำระผ่านบัตรเครติดดังต่อไปนี้ได้

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี marryplustravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง