เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ :

08.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

marryplustravel

Travel License : 11/09051

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกเวี่ยงไฮ้ดืสนี่ยืเเลนด์ 5วัน 3คืน (HO)

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกเวี่ยงไฮ้ดืสนี่ยืเเลนด์ 5วัน 3คืน (HO)

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกเวี่ยงไฮ้ดืสนี่ยืเเลนด์ 5วัน 3คืน (HO)

เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกเวี่ยงไฮ้ดืสนี่ยืเเลนด์ 5วัน 3คืน โบราณสถานวัฒนธรรมกวางฟู่ (ถ่ายรูปด้านนอก) Tian An 1000 Trees วัดพระหยกขาว อิสระช้อปปิ้งถนนนากิง สตารืบัคส์ที่ใหญ่ที่สุด ล่องเรือคลองใหย่ปักกิ่ง - หางโจว

รหัสทัวร์

CN_HO00018

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

31 ส.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

23,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Juneyao Airlines

ส.ค. 67

24,900฿

31-04ก.ย.

ก.ย. 67

23,900฿

14-18

24,900฿

21-25

ต.ค. 67

26,900฿

13-17

25,900฿

15-19

26,900฿

20-24

24,900฿

29-02พ.ย.

พ.ย. 67

24,900฿

05-09

23,900฿

12-16

24,900฿

19-23

24,900฿

26-30

24,900฿

30-04ธ.ค.

ธ.ค. 67

24,900฿

08-12

25,900฿

10-14

24,900฿

15-19

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

31 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67

24,900

-

-

3,900

10,000

-

20

14 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

23,900

-

-

3,900

10,000

-

20

21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

24,900

-

-

3,900

10,000

-

20

13 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

26,900

-

-

3,900

10,000

-

20

15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

25,900

-

-

3,900

10,000

-

20

20 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

26,900

-

-

3,900

10,000

-

20

29 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67

24,900

-

-

3,900

10,000

-

20

05 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67

24,900

-

-

3,900

10,000

-

20

12 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67

23,900

-

-

3,900

10,000

-

20

19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67

24,900

-

-

3,900

10,000

-

20

26 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67

24,900

-

-

3,900

10,000

-

20

30 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67

24,900

-

-

3,900

10,000

-

20

08 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67

24,900

-

-

3,900

10,000

-

20

10 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67

25,900

-

-

3,900

10,000

-

20

15 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67

24,900

-

-

3,900

10,000

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ(กทม)- เซี้ยงไฮ้

Day : 2

เซี้ยงไฮ้-เดินทางสู่หางโจว-ล่องเรือคลองใหญ่ปักกิ่ง-หางโจว (มรดกโลก)-หมู่บ้านวัฒนธรรมXiaohe Street Historic -สะพานGongchern bride –หมู่บ้านชาเหมยเจียอู่ พิเศษ! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (สุกี้+BBQ และเครื่องดื่ม)

Day : 3

หางโจว-เซี้ยงไฮ้-โบราณสถานวัฒนธรรมกวางฟู่(ถ่ายรูปด้านนอก)-วัดหลงหัว- STARBUCKS RESERVE ROASTERY - หาดไว่ทาน - อิสระช้อปปิ้งถนนนากิง-ร้าน POP MART เซี้ยงไฮ้

Day : 4

เซี้ยงไฮ้ – สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ( รวมรถรับ-ส่ง)

Day : 5

เซี้ยงไฮ้ –- วัดพระหยกขาว – Tian An 1000 Trees -Firentia Vilage OUTLAGE- สนามบินเซี้ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แมรี่พลัสทราเวล จำกัด

บิ๊กซีประชาอุทิศ

1652660773

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

สามารถชำระผ่านบัตรเครติดดังต่อไปนี้ได้

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี marryplustravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง