เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ :

08.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

marryplustravel

Travel License : 11/09051

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO JOZANKEI FEEL GOOD 6วัน 4คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO JOZANKEI FEEL GOOD 6วัน 4คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO JOZANKEI FEEL GOOD 6วัน 4คืน (XJ)

เที่ยวญี่ปุ่น HOKKAIDO JOZANKEI FEEL GOOD 6วัน 4คืน เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีฟรีเดย์ ชมเทศกาลประดับไฟโจซังเคเนเจอร์ลูมินาริเอะ สนุกกับกิจกรรมเก็บผลไม้ตามฤดูกาล สัมผัสน้ำแร่ธรรมชาติ ณ สวนฟูกิดาชิ ชมอุโมงค์เมเปิ้ลแดง ณ สวนลับฮิราโอกะ ชมทะเลสาบโทยะ ชมใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมใบไม้เปลี่ยนสีเขื่อนโฮเฮเคียว คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ศาลเจ้าฮอกไก ถนนต้นแปะก๊วย ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ อิออนมอลล์ MUTSUI OUTLET PARK

รหัสทัวร์

JP_XJ00888

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

05 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

42,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia X

ต.ค. 67

42,900฿

05-10

43,900฿

12-17

43,900฿

26-31

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

05 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67

42,900

42,900

39,900

11,900

10,500

32,900

35

12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

43,900

43,900

40,900

11,900

10,500

33,900

35

26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

43,900

43,900

40,900

11,900

10,500

33,900

35

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ)

Day : 2

ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ทะเลสาบโทยะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

Day : 3

เก็บผลไม้ตามฤดูกาล(รวมค่าเก็บผลไม้) - สัมผัสน้ำแร่ธรรมชาติ ณ สวนฟูกิดาชิ – เมืองโจซังเค - เขื่อนโฮเฮเคียว - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีสะพานโจซังเคฟุทามิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติโจซังเค - อิสระชมเทศกาลประดับไฟโจซังเคเนเจอร์ลูมินาริเอะ

Day : 4

เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เมืองซัปโปโร - ร้าน Duty Free - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ

Day : 5

ศาลเจ้าฮอกไก – ถนนต้นแปะก๊วยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด - อิออนมอลล์ - สวนลับฮิราโอกะ - MUTSUI OUTLET PARK SAPPORO

Day : 6

ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แมรี่พลัสทราเวล จำกัด

บิ๊กซีประชาอุทิศ

1652660773

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

สามารถชำระผ่านบัตรเครติดดังต่อไปนี้ได้

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี marryplustravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง