เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ :

08.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

marryplustravel

Travel License : 11/09051

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ANCIENT LEGEND ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมบ่อฟ้า 4วัน 3คืน (3U)

ทัวร์จีน ANCIENT LEGEND ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมบ่อฟ้า 4วัน 3คืน (3U)

ทัวร์จีน ANCIENT LEGEND ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมบ่อฟ้า 4วัน 3คืน (3U)

เที่ยวจีน ANCIENT LEGEND ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมบ่อฟ้า 4วัน 3คืน แปลกแต่จริงชม "รถไฟทะลุตึก" ฉงชิ่ง อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้าและสะพานสวรรค์ อุทยานเขานางฟ้า จัตุรัสมหาศาลาประชาคม อิสระช้อปปิ้ง หงหยาต้ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย

รหัสทัวร์

CN_3U00063

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

14 ก.ย. 67 - 17 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

15,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Sichuan Airlines

ก.ย. 67

16,888฿

14-17

16,888฿

21-24

ต.ค. 67

18,888฿

12-15

17,888฿

19-22

17,888฿

26-29

พ.ย. 67

15,888฿

09-12

15,888฿

23-26

15,888฿

30-03ธ.ค.

ธ.ค. 67

16,888฿

07-10

16,888฿

14-17

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

16,888

16,888

16,888

4,000

5,500

-

20

21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

16,888

16,888

16,888

4,000

5,500

-

20

12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

18,888

18,888

18,888

4,000

5,500

-

20

19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

17,888

17,888

17,888

4,000

5,500

-

20

26 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

17,888

17,888

17,888

4,000

5,500

-

20

09 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67

15,888

15,888

15,888

4,000

5,500

-

20

23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67

15,888

15,888

15,888

4,000

5,500

-

20

30 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67

15,888

15,888

15,888

4,000

5,500

-

20

07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

16,888

16,888

16,888

4,000

5,500

-

20

14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67

16,888

16,888

16,888

4,000

5,500

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – ฉงชิ่ง – เข้าสู่ที่พัก

Day : 2

ฉงชิ่ง – อู่หลง - เขานางฟ้า(รวมรถราง) – หลุมบ่อฟ้าและสะพานสวรรค์(ลิฟท์แก้วขาลง+รถประจำทางอุทยาน+รถกอล์ฟ)+ระเบียงแก้วกระจก – กุยหยวน

Day : 3

อู่หลง - วัดจี่นชิน - ฉงชิ่ง - ชมรถไฟทะลุตึก - จัตุรัสมหาศาลาประชาคม - หงหยาต้ง – ถนนคนเดินเจี้ยฟ่างเปย+ร้านPOPMART OPTION: ล่องเรือแม่น้ำเหลียงเจียงชมวิวค่ำคืนฉงชิ่ง

Day : 4

ฉงชิ่ง - วัดฉงชิ่งเจียงเป่ยเจ้าแม่กวนอิม - ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แมรี่พลัสทราเวล จำกัด

บิ๊กซีประชาอุทิศ

1652660773

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

สามารถชำระผ่านบัตรเครติดดังต่อไปนี้ได้

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี marryplustravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง