เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ :

08.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

marryplustravel

Travel License : 11/09051

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง เที่ยวคุ้ม ต้าหลี่ ลี่เลียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (ไม่เข้าร้าน) 5วัน 4คืน (DR)

ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง เที่ยวคุ้ม ต้าหลี่ ลี่เลียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (ไม่เข้าร้าน) 5วัน 4คืน (DR)

ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง เที่ยวคุ้ม ต้าหลี่ ลี่เลียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (ไม่เข้าร้าน) 5วัน 4คืน (DR)

เที่ยวจีน บินตรงลี่เจียง เที่ยวคุ้ม ต้าหลี่ ลี่เลียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (ไม่เข้าร้าน) 5วัน 4คืน บินตรงลี่เจียง ต้าหลี่ Saint Torini Town+ชมวิวทะเลสาบเอ๋อไห่ ชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาล วัดเจ้าแม่กวนอิม ผ่านชมเจดีย์สามองค์ เมืองโบราณต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ชิมชาสามถ้วย+ชมโชว์การแสดงชนกลุ่มน้อยชาวไป๋ ลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) โชว์ IMPRESSION LIJIANG หุบเขาสีน้ำเงิน (รวมรถอุทยาน) อุทยานน้ำหยกเมืองโบราณซู่เหอ

รหัสทัวร์

CN_DR00044

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

20 ส.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

25,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Ruili Airlines

ส.ค. 67

27,900฿

20-24

27,900฿

27-31

27,900฿

29-03ก.ย.

ก.ย. 67

25,900฿

03-07

25,900฿

10-14

25,900฿

17-21

25,900฿

24-28

ต.ค. 67

25,900฿

15-19

25,900฿

22-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67

27,900

-

-

5,500

-

21,900

21

27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

27,900

-

-

5,500

-

21,900

21

29 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

27,900

-

-

5,500

-

21,900

21

03 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67

25,900

-

-

5,500

-

19,900

21

10 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67

25,900

-

-

5,500

-

19,900

21

17 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67

25,900

-

-

5,500

-

19,900

21

24 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

25,900

-

-

5,500

-

19,900

21

15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

25,900

-

-

5,500

-

20,900

21

22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

25,900

-

-

5,500

-

20,900

21

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ลี่เจียง ต้าหลี่

Day : 2

Saint Torini Town+ชมวิวทะเลสาบเอ๋อไห่-ชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาล-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์ -เมืองโบราณต้าหลี่

Day : 3

หมู่บ้านซีโจว-ชิมชาสามถ้วย+ชมโชว์การแสดงชนกลุ่มน้อยชาวไป๋-ลี่เจียง-สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง

Day : 4

ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน (รวมรถอุทยาน) – อุทยานน้ำหยก – เมืองโบราณซู่เหอ

Day : 5

ลี่เจียง – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แมรี่พลัสทราเวล จำกัด

บิ๊กซีประชาอุทิศ

1652660773

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

สามารถชำระผ่านบัตรเครติดดังต่อไปนี้ได้

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี marryplustravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง

โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน