เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ :

08.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

marryplustravel

Travel License : 11/09051

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น เกาหลี MATSUYAMA-BUSAN 6วัน 4คืน (BX)

ทัวร์ญี่ปุ่น เกาหลี MATSUYAMA-BUSAN 6วัน 4คืน (BX)

ทัวร์ญี่ปุ่น เกาหลี MATSUYAMA-BUSAN 6วัน 4คืน (BX)

เที่ยวญี่ปุ่น เกาหลี MATSUYAMA-BUSAN 6วัน 4คืน เที่ยว2ประเทศ ญี่ปุ่น-เกาหลี เมืองมัตสึยาม่า-ปูซาน เสน่ห์เมืองรอง หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ซงโด สกายวอล์ค เมืองมัตสึยามะ (ประเทศญี่ปุ่น) สถานีรถไฟชิโมนาดะ หมู่บ้านกาเรียว ซันโซ ปราสาทโอะซึ เมืองอุจิโกะ (โรงละครคาบูกิ ถนนเมืองเก่ายาไคชิ บ้านคามิฮากะ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อุจิโกะ) โดโงะออนเซ็น (โรงอาบน้ำโดโงะ สถานีรถรางโดโงะ หอนาฬิกาโดโงะ พิพิธภัณฑ์ชิกิ ช้อปปิ้งโดโงะอาเคด) ปราสาทมัตสึยาม่า พักโรงแรมญี่ปุ่น 2คืน เอเปคเฮ้าส์ นูรีมารู น้ำมันสนเข็มแดง วัดแฮดงยงกุงซา โบสถ์จุกซอง สกายแคปซูล ชายหาดแฮอุนแด ตลาดไนท์มาร์เกตแฮอุนแด ชุดเครื่องนอนเซซ่าลิฟวิ่ง ร้านรวมเครื่องสำอางค์ ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี ตลาดปลาจากัลชิ ช้อปปิ้งนัมโพดง พักโรงแรมย่านแฮอุนแด2คืน

รหัสทัวร์

JP_BX00001

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

20 ส.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

23,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Busan

ส.ค. 67

23,999฿

20-25

23,999฿

27-01ก.ย.

ก.ย. 67

24,999฿

03-08

24,999฿

10-15

25,999฿

24-29

ต.ค. 67

28,999฿

08-13

28,999฿

15-20

29,999฿

22-27

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

23,999

23,999

23,999

11,000

9,000

-

20

27 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

23,999

23,999

23,999

11,000

9,000

-

20

03 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

24,999

24,999

24,999

11,000

9,000

-

20

10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

24,999

24,999

24,999

11,000

9,000

-

20

24 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

25,999

25,999

25,999

11,000

9,000

-

20

08 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

28,999

28,999

28,999

11,000

9,000

-

20

15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

28,999

28,999

28,999

11,000

9,000

-

20

22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

29,999

29,999

29,999

11,000

9,000

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ซงโด สกายวอล์ค เที่ยวบินระหว่างประเทศ เมืองปูซาน - เมืองมัตสึยามะ (ประเทศญี่ปุ่น)

Day : 3

สถานีรถไฟชิโมนาดะ - หมู่บ้านกาเรียว ซันโซ - ปราสาทโอะซึ - ย่านเมืองเก่าอุจิโกะ - ย่านโดโงะออนเซน

Day : 4

ปราสาทมัตสึยาม่า เที่ยวบินระหว่างประเทศ - เมืองมัตสึยามะ - เมืองปูซาน(ประเทศเกาหลีใต้)

Day : 5

เอเปค นูรีมารู - น้ำมันสนเข็มแดง- สกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า - โบสถ์คริสต์จุกซอง - วัดแฮดง ยงกุงซา -ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต

Day : 6

ชุดเครื่องนอน Sesa Living - - ร้านรวมเครื่องสำอาง – ล็อตเต้ดิวตี้ฟรปูซาน ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโดง - ตลาดปลาจากัลชิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แมรี่พลัสทราเวล จำกัด

บิ๊กซีประชาอุทิศ

1652660773

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

สามารถชำระผ่านบัตรเครติดดังต่อไปนี้ได้

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี marryplustravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง