เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ :

08.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

marryplustravel

Travel License : 11/09051

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เฉิงตู นั่งรถไฟความเร็วสูง จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน (FD)

ทัวร์จีน เฉิงตู นั่งรถไฟความเร็วสูง จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน (FD)

ทัวร์จีน เฉิงตู นั่งรถไฟความเร็วสูง จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน (FD)

เที่ยวจีน เฉิงตู นั่งรถไฟความเร็วสูง จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน รวมบัตรเข้าชมความน่ารักของแพนด้า ลิ้มรสชาติหม่าล่าต้นตำรับเสฉวน ทะเลสาบเต๋อชี สะพานอันชุน ถนนคนเดินไท่กูหลี ถนนชุนซีลู่·ซอยกว้างซอยแคบ

รหัสทัวร์

CN_FD00196

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

08 ต.ค. 67 - 04 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

24,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

ต.ค. 67

27,999฿

08-13

27,999฿

09-14

31,999฿

11-16

31,999฿

13-18

30,999฿

15-20

30,999฿

16-21

30,999฿

18-23

31,999฿

23-28

31,999฿

25-30

27,999฿

29-03พ.ย.

27,999฿

30-04พ.ย.

พ.ย. 67

24,999฿

01-06

24,999฿

06-11

24,999฿

08-13

24,999฿

12-17

24,999฿

13-18

24,999฿

15-20

24,999฿

19-24

24,999฿

20-25

24,999฿

22-27

24,999฿

26-01ธ.ค.

24,999฿

27-02ธ.ค.

24,999฿

29-04ธ.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

08 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

27,999

27,999

27,999

6,000

6,900

17,000

25

09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

27,999

27,999

27,999

6,000

6,900

17,000

25

11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

31,999

31,999

31,999

6,000

6,900

17,000

25

13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

31,999

31,999

31,999

6,000

6,900

17,000

25

15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,000

6,900

17,000

25

16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,000

6,900

17,000

25

18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,000

6,900

17,000

25

23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

31,999

31,999

31,999

6,000

6,900

17,000

25

25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

31,999

31,999

31,999

6,000

6,900

17,000

25

29 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67

27,999

27,999

27,999

6,000

6,900

17,000

25

30 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67

27,999

27,999

27,999

6,000

6,900

17,000

25

01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67

24,999

24,999

24,999

6,000

6,900

17,000

25

06 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67

24,999

24,999

24,999

6,000

6,900

17,000

25

08 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

24,999

24,999

24,999

6,000

6,900

17,000

25

12 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

24,999

24,999

24,999

6,000

6,900

17,000

25

13 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67

24,999

24,999

24,999

6,000

6,900

17,000

25

15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

24,999

24,999

24,999

6,000

6,900

17,000

25

19 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

24,999

24,999

24,999

6,000

6,900

17,000

25

20 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67

24,999

24,999

24,999

6,000

6,900

17,000

25

22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67

24,999

24,999

24,999

6,000

6,900

17,000

25

26 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

24,999

24,999

24,999

6,000

6,900

17,000

25

27 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67

24,999

24,999

24,999

6,000

6,900

17,000

25

29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67

24,999

24,999

24,999

6,000

6,900

17,000

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

Day : 2

ท่าอากาศยานเฉิงตูเทียนฟู่ – เข้าโรงแรม – ถนนโบราณควานจ่าย – นั่งรถไฟความเร็วสูงจากสถานีเฉิงตูไปยังสถานีเจิ้นเจียงกวน – เดินทางไปเมืองจิ่วจ่ายโกว

Day : 3

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางอุทยาน)

Day : 4

อุทยานแห่งชาติหวงหลง(รวมกระเช้าขาขึ้น+รถแบตเตอรี่ 1 เที่ยว

Day : 5

ศูนย์หมีแพนด้า (ตูเจียงเยี่ยน) – เดินทางกลับเมืองเฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS – ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ – ถ่ายรูปสะพานโบราณอันชุน – ท่าอากาศยานเฉิงตูเทียนฟู่ – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

Day : 6

ท่าอากาศยานเฉิงตูเทียนฟู่ – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แมรี่พลัสทราเวล จำกัด

บิ๊กซีประชาอุทิศ

1652660773

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

สามารถชำระผ่านบัตรเครติดดังต่อไปนี้ได้

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี marryplustravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง