เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ :

08.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

marryplustravel

Travel License : 11/09051

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง 6วัน 5คืน (BK)

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง 6วัน 5คืน (BK)

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง 6วัน 5คืน (BK)

เที่ยวจีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง 6วัน 5คืน เที่ยวเส้นทางไฮไลท์จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารอวตารเทียนจื่อซาน ภูเขาเทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์-สะพานแก้วริมหน้าผา ไนท์ทัวร์เมืองฟ่งหวง ชมแสง-สี หมู่บ้านโบราณ, ล่องเรือชมความงามสองฝั่งน้ำ ที่เที่ยวใหม่ “ฟูหรงเจิ้น” ชมแสง-สี หมู่บ้านริมน้ำตกงดงามดังภาพวาด พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูง ฉางซา-ฟ่งหวง (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ) มื้อพิเศษ สุกี้เห็ด , หมูประธาน , บุฟเฟต์ซีฟู๊ด , หมูย่างเกาหลี

รหัสทัวร์

CN_BK00002

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

06 ก.ย. 67 - 03 ม.ค. 68

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

27,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

ก.ย. 67

27,999฿

06-11

27,999฿

13-18

ต.ค. 67

29,999฿

20-25

29,999฿

25-30

พ.ย. 67

28,999฿

01-06

28,999฿

08-13

28,999฿

15-20

28,999฿

22-27

28,999฿

29-04ธ.ค.

ธ.ค. 67

28,999฿

13-18

28,999฿

20-25

29,999฿

25-30

31,999฿

29-03ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

27,999

-

-

4,900

-

-

20

13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

27,999

-

-

4,900

-

-

20

20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

29,999

-

-

4,900

-

-

20

25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

29,999

-

-

4,900

-

-

20

01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67

28,999

-

-

4,900

-

-

20

08 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

28,999

-

-

4,900

-

-

20

15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

28,999

-

-

4,900

-

-

20

22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67

28,999

-

-

4,900

-

-

20

29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67

28,999

-

-

4,900

-

-

20

13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67

28,999

-

-

4,900

-

-

20

20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67

28,999

-

-

4,900

-

-

20

25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67

29,999

-

-

4,900

-

-

20

29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68

31,999

-

-

5,900

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง-เมืองฉางซา-หยางฟานไนท์บาซาร์ใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน

Day : 2

ฉางซา – เฟิ่งหวง *นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองเก่าฟ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – จตุรัสหงส์

Day : 3

จี๋โส่ว - เมืองโบราณเฉียนโจว - เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - ล่องเรือชมน้ำตกฟูหรง - อู่หลิงหยวน

Day : 4

พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ลำธารแส้ม้าทอง-เทียนจื่อซาน (ขึ้นลิฟต์แก้ว+ลงกระเช้าหยางเจียเจี้ย)-สะพานหนึ่งในใต้หล้า – ผ่านชมตึก 72 ชั้น (ไม่รวมบัตรเข้าชม) **Option โชว์นางจิ้งจอกขาว 400 หยวน**

Day : 5

ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางระเบียงกระจกใสหน้าผา-ถ้ำประตูสวรรค์ – ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ขึ้นตึก IFC - ร้าน POP MART **แถมฟรีเครื่องดื่มขึ้นชื่อร้าน SEX TEA คนละแก้ว

Day : 6

ฉางซา - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แมรี่พลัสทราเวล จำกัด

บิ๊กซีประชาอุทิศ

1652660773

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

สามารถชำระผ่านบัตรเครติดดังต่อไปนี้ได้

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี marryplustravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง